in

YUSUF TEKİN’İN BELGESİ: UTANÇ BELGESİ

Ege Kaçan yazdı…

2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminin bitmesiyle bir eğitim yılını daha yarılamış olduk. MEB her dönem sonunda olduğu gibi bu dönem sonunda da öğrencilere karne ve ‘‘kalıplaşmış başarı normlarına göre’’ birtakım belgeler verdi. Ortaöğretim hayatımız boyunca her dönem MEB tarafından bir karne veya eğitim sisteminin ‘‘kalıplaşmış başarı normlarına göre’’ bir belge aldık. Bu yazımızda alışılagelmişin fazlasıyla dışına çıkacak ve biz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e bir belge vereceğiz.

KONU: LAİK EĞİTİM / YUSUF TEKİN: SIFIR

Yusuf Tekin döneminde, eğitim ile alakalı en fazla konuştuğumuz konu okullarımıza ÇEDES projesi adı altında ‘‘manevi danışman’’ olarak din görevlileri atanması oldu. Atanan din görevlilerinin öğrencilere ‘‘değerler eğitimi’’ dersi vermesinin önü açıldı ve okullarımız adeta gerici bir kuşatma içerisine alındı. Bu proje, kindar ve dindar bir nesil yetiştirmeyi amaçlayan eğitim sisteminin önünü daha da açtı. Ancak Yusuf Tekin ÇEDES ile yetinmedi, ‘‘Sizin cemaat, tarikat dediklerinize biz STK diyoruz.’’ dedi ve tarikat ve cemaatlerle imzalanan protokolleri savundu. Bunların dışında eğitimin sisteminin süregelen gerici uygulamaları değişmedi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi adı altında ‘‘tek din, tek mezhep’’ propagandası yapılmaya devam edildi. Bu sebeple söylediği sözlere, imzaladığı protokollere ve uygulamalarına baktığımızda Yusuf Tekin’in laiklik konusunda sınıfta kaldığını söylemek yanlış olmaz.

KONU: OKULLARDA NİTELİKLİ BESLENME / YUSUF TEKİN: SIFIR

Günümüzün büyük bir bölümünü okullarımızda geçiriyoruz ve bazı öğünlerimizde okulda beslenmek zorunda kalıyoruz. Ancak geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi Yusuf Tekin döneminde de okullarda sağlıklı, hijyenik ve -ücretsiz bir yana dursun- ucuz yemeğe ulaşmak bile mümkün olmadı. Dönem içerisinde bir sürü okulun yemekhanesinde hijyenden uzak görüntülere tanık olduk. Sık sık haberlerde sıra arkadaşlarımızın okullarında zehirlendiğini gördük. Bu koşullarda beslenme ihtiyacı öğrenciler için karşılanması bir hayli zor bir ihtiyaç oldu. ‘‘İtibardan tasarruf olmaz’’ diyenlerin sofralarında bir tek kuş sütü eksikken öğrenciler okullarında öğün atlamak zorunda kalıyor. Yusuf Tekin bu kadar soruna rağmen sadece okul öncesi öğrencileri için geçerli olan ücretsiz öğle yemeği uygulamasının daha tam anlamıyla uygulanmadan sadece 11 il için geçerli olacağını açıkladı.

KONU: EĞİTİM HAKKI / YUSUF TEKİN: SIFIR

Eğitim-Sen’in ‘’2023/’24 Eğitim-Öğretim Yılı Başında Eğitimin Durumu Raporu’’na göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında Mesleki Eğitim Merkezlerinde çalıştırılan çocukların sayısı 1 milyon 346 bin 253’tür. 1 milyonu aşkın öğrenci staj süsü verilerek ucuz iş gücü olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda staj adı altında çalıştırılan çocuk işçilerin iş cinayetine kurban gitmelerine daha sık tanık olduk. Daha birkaç gün önce okul sıralarında olması gereken yaşta MESEM kapsamında çocuk işçi olarak staj yapan arkadaşımız Arda, işyerinde iş cinayetine kurban gitti. Okul sıralarında olması bir çocuğun çocuk işçi olarak çalıştırılmasını onaylan projeye göz yuman Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu cinayetin baş sorumlularından biridir. Yusuf Tekin sadece bu iş cinayetinden değil, yine MESEM kapsamında çocuk işçi olarak çalışan ve iş cinayetine kurban giden arkadaşlarımız Zekai’den de Ömer’den de sorumludur. Aynı zamanda evlendirilmek için örgün eğitimden çıkan çocukların, taşımalı eğitime mecbur kalan ve okula ulaşamayan çocukların, imam hatip lisesine otomatik kaydı yapıldığı için açık liseye geçen çocukların, her türlü sebepten eğitim hakkı elinden alınan her çocuğun sorumlusu da Yusuf Tekin’dir.

KONU: OKULLARA YETERLİ ÖDENEK VERİLMESİ / YUSUF TEKİN: SIFIR

Bakanlık yeteri kadar ödenek ayırmadığı için çoğu okulun hijyen, ısınma, sınıf materyalleri gibi ihtiyaçları karşılanamıyor. İhtiyaçları karşılanan okullarda ise öğrenci ve velilerden belirli başlıklar altında toplanan ücretler bunu sağlayabiliyor. Bakan Tekin’e sormalıyız: 2024 yılı için eğitime ayrılan 38 milyar 294 milyon dolar neler için kullanılıyor? Okullar bu soğuk günlerde kalorifer yakacak ödenek bile alamayacaksa bakanlığın bütçesi neye yarıyor? Öğrenciler okullarında nitelikli eğitim alamıyor, ders materyallerine ulaşamıyor ve en önemlisi ısınma ile hijyen yüzünden sağlığından oluyor. Hiç şaşırtıcı değil ki bu sorunların da sorumlusu Yusuf Tekin.

KONU: EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ / YUSUF TEKİN: SIFIR

Ülkemizde belki doğrudan değil ama dolaylı olarak birçok öğrenci eğitimden yoksun bırakılıyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. maddesine göre; ‘‘Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz.’’ Ne yazık ki ülkemizde özellikle sınav senesindeki çoğu öğrenci bu hakkından dolaylı olarak mahrum bırakılıyor. Eğitim sisteminin öğrencilere dayattığı sınavda öğrencilerin istediği sonucu alması devletin verdiği imkanlarla neredeyse imkânsız. Sınava hazırlanan öğrenciler eğer imkânı varsa ek kaynak vb. şeyler ile sınava hazırlanabiliyor. Eğer imkânı yoksa devletin sunduğu niteliksiz kaynaklarla sınava hazırlanmak zorunda kalıyor ve arkadaşlarının gerisinde kalıyor. Eğitimde fırsat eşitliğinden söz bile edilemezken Yusuf Tekin özel okullara teşvik uygulamasından söz ediyor. Binlerce öğrenciyi okuluna ulaştırmayı bile beceremeyen Yusuf Tekin özel okullara teşvik vereceğiz, diyor. Bu uygulama şüphesiz eğitim fırsat eşitsizliğini iyice arttıracak ve eğitim niteliğinde özel-devlet okul arasındaki uçurumu iyice arttıracaktır. Yusuf Tekin, ülkemizde var olan eğitimde fırsat eşitsizliğinin altına kendi imzasını da atıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yukarıda bahsettiğimiz ve bahsetmediğimiz bütün sorunların sorumlusudur. Yusuf Tekin, bu köhne eğitim sisteminin mimarlarındandır. Biz öğrencilerin Yusuf Tekin’e notu kocaman bir sıfırdır. Yusuf Tekin bu sayede ‘‘Utanç Belgesi’’ almaya hak kazanmıştır.

BU İÇERİĞİ OYLAYIN.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir